Om Havtech

Havtech er eit teknologiselskap med base i Askvoll, Vestland. Selskapet vart etablert i 2021 og er eit resultat av idear utvikla i tett samarbeid med lokale rederi.

Vi har sett saman eit team med kompetanse og erfaring innanfor fiskeri, økonomi og teknologi. I ei tid der digitalisering stadig effektiviserer, har den maritime næringa framleis fleire manuelle og tidkrevjande oppgåver.

Havtech vart etablert for å tilby digitale løysingar som skal effektivisere desse prosessane, betre kvaliteten og gje mannskap- og rederi ein betre oversikt i sanntid.

Menneska

Kjartan Habbestad

Dagleg leiar

Ann Kathrin Hårklau

Marknadsansvarleg

Kristoffer Hatlevik

Utviklar

Tor Einar Erikstad

Styreleiar/Gründer