OMBORD

Ombord er plattforma som forenklar administrasjon og kommunikasjon mellom rederi og mannskap.

Ombord er ei fleksibel og moderne løysing som handterer turplanlegging og kommunikasjon mellom rederi og mannskap. For fiskeflåten kan “ombord” tilby ei ny og framtidsretta løysning for lottavrekning.

Ombord tilbyr effektive verktøy for oversikt, administrasjon og planlegging.

Produktet er utvikla i tett samarbeid med norske rederi og nyttar moderne teknologi.

Ombord tilbyr mellom anna:

Turplanleggar

Fleksibel turplanleggar for ajourføring av mannskapslister og skift for kvar enkelt tur.

Kontakt Oss I Dag

Lottavrekning

Med Ombord blir mannskapsoppgjeret fortløpande berekna i heile perioden og presentert ned på kvar enkelt mannskap. Det er effektivt og gjer betre oversikt og forutsigbarhet i sanntid.

Spør oss om demo

Mannskapsløysing

Ombord involverer mannskapet i sanntid. Gjennom mannskapsløysinga får ein fortløpande innsyn over det som gjelder ein sjølv, som turinformasjon, lottoppgjer og relevant dokumentasjon.

Kontakt Oss I Dag

Kommunikasjon

Når mannskapet er Ombord får ein samla informasjonsflyten ein stad. Løysinga tilbyr effektiv kommunikasjon med alt mannskap gjennom både massekommunikasjon og 1-1-dialog. Mannskapet får all informasjon på sin mobil.

Kontakt oss for møte