OMBORD

– her er vi alle på same skute.

Med løysingar som straumlinjeformar turplanlegging og skaper klarheit i mannskapsoppgjer, arbeider vi saman mot ein meir tilgjengeleg og oppkopla sjøfartsverden.

Utforsk korleis OMBORD kan endre kvardagen din, anten du arbeider innan havbruk, frakt eller fiskeri – er mannskap eller reder.

Ocean Azur waves

Kva kan løysinga gjere for deg?

ombord-fiskeri-logo

OMBORD Fiskeri er spesialbygd for fiskeflåtens sitt behov

Les mer
ombord-aqua-logo

OMBORD Aqua for administrasjon tilpassa servicerederi

Les mer
ombord-frakt-logo

OMBORD Frakt effektiviserer kvardagen i fraktsektoren

Les mer

Alle funksjonar

Lottavrekning

Automatiserer og forenklar beregning av inntekter, gir fiskarane klar innsikt i lønnsomheten for kvart fangst.

Turnus

Tilpass arbeidstider etter behov, og gjer det enkelt å endre oppsett for å møte uventa utfordringar.

Kviletid

Administrer kviletid for å sikre at mannskapet får den nødvendige hvilen, i tråd med lovkrav og helsestandardar.

Mannskapskommunikasjon

Forbetrar intern kommunikasjon, effektiviserer koordinering, og styrker samhaldet om bord.

Rapportering av fartstid

Gjev presis og rask registrering av sjøtid, som er viktig for sertifiseringar og kvalifikasjonar.

Utleggsbehandling

Forenklar prosessen med å rapportere, godkjenne og refundere utlegg, og reduserer administrativt arbeid.

Reiser

Hjelper med å effektivisere reiseplanlegging og logistikk, og sørger for kostnadseffektive og tidsbesparande løysingar.

Timeregistrering

Enkelt å bruke og gjev presis oversikt over arbeidstider – for nøyaktig lønnsutbetaling og prosjektstyring.

Dokumentasjon

Held viktig dokumentasjon og sertifiseringar oppdaterte og tilgjengelege, noko som sikrar effektiv drift.

Oppdrag havbruk

Skreddarsydde løysingar spesielt utforma for havbruksindustrien – frå overvaking til forvaltning av ressurser.

Mitt varsel

Varslingsordninga gjer at medarbeidarar anonymt kan melde frå om uønska forhold. Dette er noko som styrker etikk og tryggleik på arbeidsplassen.

Eksponeringslogg for kjemikaliar

Overvåk og dokumenter kjemikalieeksponering – for å ivareta helse, sikkerheit og overhalding av regelverk.

Ocean Azur waves

“For min del gjer «Ombord» til at eg har full oversikt over drifta på ein enkel måte! Mannskapet brukar Om bord-appen til å registrere dagane dei er på sjøen og utlegga dei har hatt. Vi har valgt å koble «Ombord» opp til rekneskapssystemet vårt slik at vi har oversikt over fiskeriet i sanntid. Eg slepp å bruke tid på å innhente informasjon- og rekneskap har oversikt til ei kvar tid! ..og ikkje minst er dette motiverande for mannskapet.”

– Erlend Grøntvedt, skipper og dagleg leiar O.E.M Fiske AS

Korleis kan vi endre din kvardag?

Er du klar for å oppdage korleis OMBORD kan endre din kvardag? Ta det første steget i dag!

Book ein demo

Havtech AS

Holmedalsvegen 6,
6982 Holmedal

Tlf: (+47) 952 43 117
Epost: post@havtech.no

Følg oss